เรื่องของคำว่า เสียง ในภาษาอังกฤษ (Sound, Voice, Noise)

people-40906_640

 

คำว่า เสียง ในภาษาไทย มีคำเดียว แต่จะเป็นเสียงอะไร เราก็ค่อยมาใส่ส่วนขยายกัน เช่น เสียงนก เสียงเครื่องยนต์ เสียงของคุณ เสียงของผม อะไรแบบนี้ แต่ในภาษาอังกฤษ คำว่าเสียง มันมีคำสามคำ ที่ใช้เรียกเสียงที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทครับ Continue reading