คำว่างอนในภาษาอังกฤษ

pouting

พยายามนึกถึงคำว่า “งอน” ในภาษาอังกฤษ คำแรกที่นึกถึงเลยคือ sulk ครับ อันนี้เป็นอาการงอนแบบ ทำหน้ามุ่ย หน้าบึ้ง ครับ เช่น That child is sulked because his parents did not buy him a new toy. เด็กคนนั้นงอนหน้ามุ่ยเพราะพ่อแม่เขาไม่ซื้อของเล่นใหม่ให้ อะไรแบบนี้ Continue reading