ความหมายของคำว่า Change

เศษสตางค์

คำว่า change เป็นคำที่น่าสนใจครับ เพราะมีความหมายหลายความหมาย ซึ่งถ้าแปลผิดนี่ความหมายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเออ ที่เราจะคุ้นๆ และเจอบ่อยเลยก็คือ การใช้คำว่า change ในการแปลว่า เปลี่ยน ครับ เช่น I want to change the color. ผมต้องการเปลี่ยนสี หรือ You are soaking wet! Here, change your cloth. คุณเปียกโชกเลย! เอ้า เปลี่ยนเสื้อของคุณซะ เป็นต้น แล้วก็ยังมีความหมายที่แตกต่างออกไปนิดหน่อย แต่ก็ยังมีความใกล้เคียงกับคำว่า เปลี่ยน อยู่อีก เช่น At the terminal station, please change bus to number 12. ที่สถานีปลายทาง กรุณาต่อรถหมายเลข 12 … จะเห็นว่ามันเปลี่ยนความหมายเป็น ต่อรถ แทน แต่จริงๆ แล้ว ในภาษาไทยเราก็ใช้คำว่า เปลี่ยนรถ ได้เหมือนกัน Continue reading