ความหมายของคำว่า Change

เศษสตางค์

คำว่า change เป็นคำที่น่าสนใจครับ เพราะมีความหมายหลายความหมาย ซึ่งถ้าแปลผิดนี่ความหมายเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเออ ที่เราจะคุ้นๆ และเจอบ่อยเลยก็คือ การใช้คำว่า change ในการแปลว่า เปลี่ยน ครับ เช่น I want to change the color. ผมต้องการเปลี่ยนสี หรือ You are soaking wet! Here, change your cloth. คุณเปียกโชกเลย! เอ้า เปลี่ยนเสื้อของคุณซะ เป็นต้น แล้วก็ยังมีความหมายที่แตกต่างออกไปนิดหน่อย แต่ก็ยังมีความใกล้เคียงกับคำว่า เปลี่ยน อยู่อีก เช่น At the terminal station, please change bus to number 12. ที่สถานีปลายทาง กรุณาต่อรถหมายเลข 12 … จะเห็นว่ามันเปลี่ยนความหมายเป็น ต่อรถ แทน แต่จริงๆ แล้ว ในภาษาไทยเราก็ใช้คำว่า เปลี่ยนรถ ได้เหมือนกัน

เวลาที่เกิดเปลี่ยนใจ เราก็ใช้คำว่า change one’s mind ครับ … การเปลี่ยนแปลงฤดู ก็ใช้ seasons change

แล้วนอกจากนี้ก็ยังใส่พวก prefix หรือ suffix เพื่อเพิ่มเติมความหมายได้อีก เช่น

  • ใส่ -able เข้าไป เพื่อบอกว่า สามารถ…ได้ เช่น changeable = ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  • ใส่ inter- นำหน้า เพื่อบอกว่า เป็นการสับเปลี่ยนกันระหว่างสองสิ่ง เช่น ตอนที่นั่ง BTS สายสุขุมวิทถึงสยาม เราก็จะได้ยินประกาศว่า Siam station. Interchange with Silom line. ความหมายก็คือ ถึงสถานีสยามแล้ว สับเปลี่ยนไปเป็นสายสีลมได้ถ้าอยากจะทำ
  • ใส่ ex- นำหน้า เพื่อบอกว่าเป็นการแลกเปลี่ยน เช่น money exchange rate = อัตราแลกเปลี่ยนเงิน เป็นต้น

แล้วถ้ามันมีความหมายประมาณว่า เปลี่ยน เปลี่ยนแปลง ทำไมผมถึงเอารูปประกอบเป็นกระเป๋าสตางค์ล่ะ? นั่นก็เพราะว่า คำว่า change มันยังมีความหมายอีกอย่างคือ เศษสตางค์ ครับ เวลาที่ไปซื้อของ คำว่า change ก็จะหมายถึงเงินทอนได้เช่นกัน เวลาที่จะบอกว่าฝรั่งว่าเก็บเงินทอนเอาไว้เหอะ (หรือทิปเขานั่นแหละ) ก็จะบอกว่า keep the change ไม่ได้หมายความว่า รักษาความเปลี่ยนแปลง แต่อย่างใดนะครับ

แต่ถ้าเจอ change management ก็อย่าแปลว่า การบริหารจัดการเงินทอน ล่ะ … ให้แปลว่า การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงนะครับ

Leave a Reply