เรื่องของคำว่า เสียง ในภาษาอังกฤษ (Sound, Voice, Noise)

people-40906_640

 

คำว่า เสียง ในภาษาไทย มีคำเดียว แต่จะเป็นเสียงอะไร เราก็ค่อยมาใส่ส่วนขยายกัน เช่น เสียงนก เสียงเครื่องยนต์ เสียงของคุณ เสียงของผม อะไรแบบนี้ แต่ในภาษาอังกฤษ คำว่าเสียง มันมีคำสามคำ ที่ใช้เรียกเสียงที่แตกต่างกันออกไปตามประเภทครับ

อันแรกคือ Sound ที่แปลว่าเสียง ที่เป็นเสียงทั่วๆ ไปอะครับ เสียงฟ้าร้องฟ้าผ่า เสียงนกร้อง เสียงเครื่องดนตรี เสียงต่างๆ ที่เราได้ยินส่วนใหญ่ เราใช้คำว่า Sound นี่ได้เลยครับ เช่น bird chirping sounds เสียงนกร้องจิ๊บๆ … sound of thunder เสียงฟ้าผ่า อะไรแบบนี้

อันที่สอง คำว่า Voice หมายถึงเสียงเหมือนกัน แต่เป็นเสียงที่เกิดจากการพูด มีความหมาย ส่วนใหญ่ใช้กับเสียงของมนุษย์ครับ เช่น you voice is so beautiful เสียงของคุณช่างไพเราะจริงๆ … I can feel fear from her voice ผมสัมผัสความกลัวได้จากเสียงของเธอ อะไรแบบนี้ … แต่บางครั้ง เสียงของอะไรที่ไม่มีชีวิตก็สามารถใช้ voice หากเราใช้ในลักษณะที่จินตนาการว่ามันสื่อสารความหมายได้ เช่น voice of nature เสียงจากธรรมชาติ อะไรแบบนี้

 

White noise

 

และสุดท้าย noise นี่คือ เสียงรบกวน เสียงแทรก เสียงน่ารำคาญ ครับ … บางครั้ง noise ยังหมายถึง คลื่นรบกวน หรืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งรบกวนได้ด้วย เช่น เวลาเราเปิดโทรทัศน์ดึกๆ ตอนที่สถานีโทรทัศน์ปิดไปแล้ว เราจะเห็นเป็นคลื่นซ่าๆ สีขาวๆ แบบในรูปด้านบนนี่ ฝรั่งเขาก็เรียกว่า White noise หรือเวลาเราถ่ายรูปด้วยกล้องดิจิตอลเวลากลางคืน แล้วภาพเป็นเม็ดสีจุดๆๆๆ ชัดเจน นั่นก็เรียกว่า Noise เช่นกันครับ

Leave a Reply