คำว่างอนในภาษาอังกฤษ

pouting

พยายามนึกถึงคำว่า “งอน” ในภาษาอังกฤษ คำแรกที่นึกถึงเลยคือ sulk ครับ อันนี้เป็นอาการงอนแบบ ทำหน้ามุ่ย หน้าบึ้ง ครับ เช่น That child is sulked because his parents did not buy him a new toy. เด็กคนนั้นงอนหน้ามุ่ยเพราะพ่อแม่เขาไม่ซื้อของเล่นใหม่ให้ อะไรแบบนี้

แต่เคยเห็นอีกอาการไหมครับ … ที่ผู้หญิงเขางอนทำบุ้ยปาก (หมายถึงอาการที่เก็บลมไว้ในปาก ทำให้แก้มพองๆ อ่ะ) … แบบนี้ ก็เป็นอีกรูปแบบของการแสดงออกถึงการงอน แต่เป็นการงอนแบบน่ารัก แล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเหมือนกับ sulk ครับ อาการแบบนี้ ฝรั่งเขาใช้คำว่า pout ครับ เหมือนอย่างในตัวอย่างรูปด้านบนเลย Why is she pouting? ทำไมเธอทำหน้างอนล่ะ?

จะเลือกใช้คำไหน ก็ดูระดับความร้ายแรง ดูลักษณะท่าทางก็แล้วกันนะครับ

Leave a Reply