Understand vs Comprehend กับความหมายว่า “เข้าใจ”

Understand vs Comprehend

 

คำว่า Understand กับ Comprehend ต่างก็มีความหมายในภาษาไทยว่า เข้าใจ แต่กลับเป็นสองคำที่แม้แต่ฝรั่งเองก็ยัง ไม่ค่อยจะเข้าใจ ซักเท่าไหร่ (ฮา) เพราะต่างก็งงกันใหญ่ว่า แล้วสองคำนี้ มันเหมือน หรือแตกต่างกันยังไง เพราะบางคนก็บอกว่ามันใช้แทนกันได้ บางคนก็แย้งว่ามันมีบางกรณีที่ใช้แทนกันแล้วมันดูแปลกๆ เลยก็มี

หากมองไปที่รากศัพท์ ทั้งสองคำนี้มีต้นกำเนิดมาจากคำที่มีความหมายว่า เข้าใจ ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละครับ และควรจะใช้แทนกันได้เลย โดยคำว่า Understand มาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษเก่า มาจากคำว่า Under กับ Standan ส่วน Comprehend มาจากรากศัพท์ภาษาละติน คือ Comprehendere ครับ

แต่พอนำมาใช้งานในฐานะภาษาอังกฤษ แม้ว่าในบางครั้งเราจะใช้ Understand กับ Comprehend แทนที่กันได้ เช่น

I can understand the meaning of his words.

I can comprehend the meaning of his words.

แต่คำว่า Comprehend นั้น มันสื่อถึงความซับซ้อนของสิ่งที่เราเข้าใจมากกว่า … พูดง่ายๆ คือ ถ้าเป็นประโยคตัวอย่างสองประโยคเมื่อกี้ ประโยคแรกจะสื่อแค่ว่า ฉันเข้าใจความหมายของคำพูดของเขา ซึ่งเขาอาจจะพูดอะไรแบบง่ายๆ ให้ฟัง แต่ประโยคที่สองจะสื่อเป็นนัยๆ ว่า สิ่งที่เขาพูดนั้น เป็นอะไรที่ไฮโซ ซับซ้อน ฟังแล้วแกะความหมายยาก อะไรแบบนี้

Merriam Webster นิยามความหมายของ Comprehend เอาไว้ว่า To understand (something, such as a difficult or complex subject) สังเกตได้ว่าเขาแปลคำว่า Comprehend ว่าคือ To understand แต่มีวงเล็บเอาไว้ว่า เป็นการเข้าใจอะไรบางอย่างที่ยากหรือซับซ้อน ด้วย

ฉะนั้น เลยไม่แปลกใจที่เราจะเจอข้อสอบอังกฤษหมวดนึงที่ว่า Read comprehension หรือ การอ่านจับใจความ นั่นเอง เพราะถ้าใช้ Understand จะหมายถึง เข้าใจว่าข้อความนั้นหมายความว่าอย่างไร แต่หากไปถึงขั้น Comprehend แล้ว จะถึงขนาดเข้าใจความหมาย และรู้ว่าต้องการสื่ออะไร อะไรเป็นสิ่งสำคัญของข้อความ … อะไรประมาณนี้ครับ

Read 1 comment

Leave a Reply