สำนวน By Hook or By Crook

By Hook or By Crook

 

 

คำว่า Hook แปลว่า ตะขอ ครับ ตัวละครในหนังที่เรารู้จักกันดีที่มีเอกลักษณ์เกี่ยวกับชื่อนี้ชัดเจนก็คือ กัปตันฮุค ในเรื่องปีเตอร์แพน เพราะมือข้างนึงเป็นตะขอนั่นเอง ส่วนคำว่า Crook นั้น หมายถึง ไม้เท้าที่มีปลายด้านนึงงอเป็นเหมือนตะขอ … ฝรั่งเอาของสองสิ่งที่มีลักษณะเป็นตะของอๆ เหมือนกันนี้ มาใช้เป็นสำนวนว่า by hook or by crook ในรูปแบบ to do something + by hook or by crook เพื่อสื่อให้เห็นว่าให้ทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จโดยไม่คำนึงว่าจะใช้วิธีอะไรก็ตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะหมายถึง ใช้กลวิธีโกง ซะมากกว่าน่ะครับ

คำว่า by hook or by crook นั้น ถ้าใช้ในความหมายที่เบาลงมาหน่อย (แต่ก็ยังหมายถึงใช้กลวิธีโกงได้อยู่) ก็จะใช้คำว่า by any means necessary หรือ ทุกวิธีทางที่จำเป็น นั่นเอง (คือ มันดูเบาลงมาหน่อยเพราะมีคำว่า ที่จำเป็น ละมั้ง)

Leave a Reply