เรียน Tense แบบไม่ Tensed (12) – Future Perfect Tense

Tenses

ผมไล่ย้อนอ่านดู อ้าว ผมข้าม Future perfect tense ไปได้ยังไงกันนี่ … แม้จะไม่ใช่ Tense ที่ได้พบเจอบ่อยในสถานการณ์ทั่วไป แต่ Future perfect tense นี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ในการใช้งานเลยนะครับ เพราะมันมีบางจังหวะ บางสถานการณ์ ที่เราจะสามารถใช้ Tense นี้ได้ ทั้งในชีวิตจริง และก็ในตอนสอบด้วย (ฮา)

 

รูปแบบและโครงสร้างประโยคของ Future perfect tense

เช่นเดียวกับพวก Present perfect tense และ Past perfect tense รูปแบบของ Future perfect tense ก็จะมีแกนหลักอยู่ที่ Verb to have + V3 ครับ เพียงแต่จะต้องมีกริยาช่วย Will หรือ Shall เข้ามาร่วม เพื่อแสดงให้เห็นว่านี่เป็นประโยคในรูปที่สื่อถึงอนาคตนะเออ ดังนั้น เราจะได้รูปประโยคออกมาแบบนี้ครับ

 

Subject + will/shall + have + V3

 

จะสังเกตว่ามีความคล้ายคลึงกับ Present perfect tense เลยด้วย เพียงแต่ที่เพิ่มเข้ามาคือการใส่กริยาช่วย Will หรือ Shall เข้าไป เพียงแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยใช้ Shall กันครับ จำไว้แค่ Will ก็พอได้แล้ว … และเมื่อมีนำหน้าด้วยกริยาช่วยแล้ว Verb to have ก็เลยไม่ต้องไปเลือกว่าเป็น Has หรือ Have อีก ใช้ Have ไปตัวเดียวพอเลย

 

สถานการณ์ที่เราจะใช้ Future perfect tense

กรณีของ Future perfect tense นั้น เราจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เราคาดการณ์ว่าจะเกิดในอนาคตและสิ้นสุดลงในอนาคตเมื่อถึงเวลาหนึ่งๆ ครับ เพียงแต่ในการใช้งาน การบอก “เวลา” นั้น สามารถทำได้สองกรณี คือ

  • บอกเป็นเวลาไปเลย โดยอาจจะบอกไปตรงๆ หรือ บอกไปแบบคร่าวๆ ก็ได้ เช่น He will have worked here for 5 years this June. เขาจะทำงานที่นี่ครบ 5 ปีในเดือนมิถุนายนนี้ หรือ She will have finished her report tomorrow morning. เธอจะทำรายงานเสร็จพรุ่งนี้เช้า
  • บอกเป็นลำดับเหตุการณ์แทน โดยเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดและสิ้นสุด ก็จะใช้ Future perfect tense ส่วนเวลาที่เหตุการณ์นี้จะสิ้นสุด ก็จะบอกเป็นรูปประโยค Present simple tense แทน เช่น Before he gets to the pier, the boat will have left already. ก่อนที่เขาจะไปถึงท่าเรือ เรือก็คงจะออกไปเรียบร้อยแล้ว

 

Leave a Reply