Affect vs Effect

Smoke II

Creative Commons License János Csongor Kerekes via Compfight

 

ศัพท์ภาษาอังกฤษอีก 2 คำ ที่ชวนสับสนกันมาก คือ Affect กับ Effect ครับ สะกดคล้ายกันมาก ต่างกันแค่ขึ้นต้นด้วยตัว A หรือตัว E และออกเสียงคล้ายๆ กันอีกคือ Affect ออกเสียง แอฟ-เฝ็กทฺ ส่วน Effect ออกเสียง เอฟ-เฝ็กทฺ ยังไม่พอนะ ความหมายก็ยังคล้ายๆ กันอีกซะด้วยสิ เลยไม่น่าแปลกใจที่คนไทยจะจำสลับกัน ใช้สลับกัน … ไม่ใช่เรื่องน่าอาย เพราะฝรั่งบางคนก็ยังสับสนเลย …​ แต่มันก็เป็นเรื่องน่ารู้ไว้ และใช้ให้ถูกต้องครับ

 

Affect นั้นเป็นคำกริยา หมายถึง มีอิทธิพลต่อ… หรือ ส่งผลต่อ… เช่น Smoking can affect your health. (การสูบบุหรี่จะส่งผลต่อสุขภาพของคุณ) และบางครั้งก็จะถูกเอาไปใช้สื่อถึง การมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อความรู้สึก เช่น His sacrifice for love affected me deeply. (ความเสียสละของเขาที่มีต่อความรักส่งผลต่อความรู้สึกของฉันอย่างลึกซึ้ง) … ฝรั่งเขาเลยมีคำว่า Affection ที่หมายถึง ความรู้สึกรัก ความรู้สึกชอบ อะไรประมาณนี้ไงล่ะ

Effect เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา …​ แต่หลักๆ เราจะเห็นคนเขาใช้คำว่า Effect ในลักษณะของคำนามซะมากกว่า ซึ่งหมายถึง ผลลัพธ์, ผลกระทบ หรือ ปรากฏการณ์ (ความหมายว่า “ปรากฏการณ์” มักถูกนำไปใช้ในเชิงวิชาการ เช่น Greenhouse effect หรือ ปรากฏการณ์เรือนกระจก เป็นต้น) เวลาใช้เลยแตกต่างจาก Affect นิดหน่อย เช่น Smoking can have effects on your health. (การสูบบุหรี่สามารถมีผลกระทบต่อสุขภาพของคุณ) หรือ The effects of smoking on your health. (ผลของการสูบบุหรี่ที่มีต่อสุขภาพของคุณ)

แต่คำว่า Effect ในความหมายกริยา ไม่ค่อยได้เห็นซักเท่าไหร่ แต่ก็สามารถใช้ได้ โดยมีความหมายว่า ส่งผลให้เกิดขึ้น หรือ เป็นเหตุให้เกิดขึ้น ครับ เช่น He works so hard in hope to effect change in the environment. เขาทำงานหนักมาก ด้วยหวังว่าจะส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อม

นอกจากนี้ คำว่า Effect อีกความหมายนึง ที่เราได้เห็นบ่อยๆ เป็นความหมายในคำนาม หมายถึง ลูกเล่น หรือ เอฟเฟ็กต์ (แปลแบบทับศัพท์นั่นแหละ) ครับ เช่น เอฟเฟ็กต์พิเศษในภาพยนตร์ ก็คือ Special effect หรือ พวกเสียงเอฟเฟ็กต์ต่างๆ ก็ Sound effect เป็นต้น

 

Leave a Reply