เรียน Tenses แบบไม่ Tensed (10) – Present Perfect Continuous Tense

Verb Tenses Tense ตระกูล Perfect continuous นั้น โดยความเห็นส่วนตัวเป็นอะไรที่ หากเรายังไม่พร้อมจะจำทั้ง 12 Tenses ละก็ ผมแนะนำว่าไม่ต้องไปใช้ครับ เพราะเป็นอะไรที่ Perfect tense นั้นสามารถนำมาใช้ทดแทนได้ในเกือบทุกกรณีอยู่แล้ว แต่หากเรียนรู้ไว้และใช้ได้ถูกต้อง มันก็จะช่วยให้สื่อความหมายได้ละเอียดมากกว่านั่นเอง

รูปแบบและโครงสร้างของ Present perfect continuous tense

ตามชื่อครับ Perfect continuous tense เนี่ย คือการรวมร่างของ Perfect tense กับ Continuous tense ครับ มันจึงเป็น Tense ที่สื่อให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและมีผลเรื่อยมาจนถึง ณ ขณะที่พูด ในแบบของ Perfect tense และยังแสดงให้เห็นถึงความต่อเนื่องของเหตุการณ์ในแบบของ Continuous tense ด้วย ในลักษณะของโครงสร้างประโยคนั้นก็จะเป็นแบบนี้ครับ   Subject + has/have + been + Ving   ข้อสังเกตคือ มันคือการเอา Has/have + V3 มารวมร่างกับ Verb to be + Ving ครับ แต่เมื่อไม่สามารถแปลงร่าง Ving ไปเป็น V3 ได้ เราก็ต้องแปลงร่าง Verb to be ไปเป็นรูปกริยาช่องที่สาม ก็คือ Been ครับ

สถานการณ์ที่เราจะใช้ Present perfect continuous tense

อย่างที่ได้บอกครับ สถานการณ์ที่จะนำ Present perfect continuous tense มาใช้ได้นั้น จะคล้ายๆ Present perfect tense บางส่วน … ไม่สิ จริงๆ แล้วต้องบอกว่าเราใช้ Present perfect tense มาแทน Present perfect continuous tense ได้ต่างหาก (ฮา) ฝรั่งเขาใช้ Present perfect continuous tense เมื่อ

  • พูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งสิ้นสุดลงไปหมาดๆ โดยต้องการสื่อถึงการกระทำที่ต่อเนื่องมาจนถึง ณ ขณะที่พูดเลย เช่น Somchai does not understand anything because he has not been listening to what the teacher said. สมชายไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้ฟังสิ่งที่คุณครูพูดเลย
  • พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและยังคงดำเนินต่อเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และสื่อให้เห็นว่าจะดำเนินต่อไปในอนาคตด้วย เช่น Somying has been working in this company for 10 years. สมหญิงทำงานที่บริษัทแห่งนี้มา 10 ปีแล้ว (คือจะสื่อว่า ณ ขณะที่พูด เธอก็ทำงานมาเป็นเวลา 10 ปี และก็ยังมีแววว่าจะทำต่อไปอีก)

สังเกตว่าสถานการณ์ในการใช้งานทั้งสองนั้น เราสามารถใช้ Present perfect tense แทนได้ครับ เพียงแต่อาจจะไม่ได้สื่อถึงความต่อเนื่องของการดำเนินเหตุการณ์เท่ากับการใช้ Present perfect continuous โดยตรง แต่ในภาษาพูดแล้ว ไม่ได้ซีเรียสอะไรขนาดนั้น … อย่างไรก็ดี สังเกตนะครับว่า ในขณะที่ Present perfect tense นั้นมีคนเอาไปใช้แทน Past tense สำหรับกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นาน แต่เราจะไม่นำ Present perfect continuous tense ไปใช้แทน Past continuous tense นะครับ

Leave a Reply