Record อ่าน หรี่-คอด หรือ เร้ก-ขอด กันหนอ

record record

 

คนไทยเราจะคุ้นเคยกับการออกเสียงคำว่า Record ว่า เร้ค-ขอด ครับ เลยทำให้บางครั้งเวลาเอาไปใช้งานจริงๆ เกิดการออกเสียงผิดไปบ้างในบางสถานการณ์ เพราะบ่อยครั้งที่คำศัพท์ในภาษาอังกฤษคำเดียว ดันอ่านได้สองแบบ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ เพราะออกเสียงแตกต่างออกไปตามชนิดของคำ หรือ ความหมายครับ อย่างในกรณีของคำว่า Record นี้ เวลาออกเสียงว่า เร้ก-ขอด (หรือ เร้ก-เขิ่ด) นั้น จะเป็นออกเสียงเวลาใช้ในฐานะคำนาม ที่แปลว่า การบันทึก, สิ่งที่ได้บันทึกไว้ในขณะที่ หากออกเสียงคำว่า Record ว่า หรี่-คอด นั้น จะเป็นการออกเสียงในรูปกริยาครับ จะหมายถึง ลงบันทึก หรือ การอัดเสียง อะไรแบบนี้ … ดังนั้นเวลาพูดถึงเครื่องอัดเสียง หรือ Recorder ละก็ คนไทยที่ชินกับการออกเสียง Record ว่า เร้ก-ขอด ก็จะออกเสียง เร้ก-ขอด-เด้อ ซะงั้น ซึ่งมันไม่ถูกต้องครับ เพราะมันต้องมาจากคำว่า หรี่-คอด ซึ่งเป็นคำต้นทางครับ จึงควรจะเป็น หรี่-ค้อด-เดอะ ครับผม

 

Leave a Reply