ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเลือกใช้ a/an และออกเสียง the

teacher with students in a classroom

เราเรียนกันมาแต่ไหนแต่ไร เรื่องการเลือกใช้ Article มานำหน้าคำนาม คุณครูภาษาอังกฤษจำนวนไม่น้อยสอนแบบตื้นไปหน่อยว่า หากเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ ก็จะเลือกใช้ a หรือหากใส่ the ก็จะออกเสียง เดอะ แต่หากเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ ก็จะเลือกใช้ an  หรือหากใส่ the ก็จะออกเสียง ดิ … เมื่อเข้าใจผิดกันแบบนี้ เวลาไปทำข้อสอบ โอกาสถูกก็จะมีอยู่ราวๆ 95% ครับ (ผมกะๆ เอานะ) แต่มันมีบางกรณีที่การตอบตามความเข้าใจแบบนี้ มันให้ผลมาว่า ผิด ครับผม ทำไมถึงเป็นยังงั้นล่ะ?!?

 

ปัจจัยที่ใช้ตัดสินใจเลือกไม่ใช่รูปลักษณ์ แต่เป็นเสียงต่างหาก

ที่มันให้ผลออกมาว่าผิด ก็เพราะตัวที่จะมาตัดสินว่าจะเลือกเป็น a หรือ an นำหน้าคำนาม หรือ the จะออกเสียงเป็น เดอะ หรือ ดิ เนี่ย มันไม่ใช่ว่าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ หรือ สระ แต่อย่างใด แต่มันเป็นเรื่องของการออกเสียงพยางค์แรกต่างหากล่ะครับ

  • หากคำนามออกเสียงพยางค์แรกด้วยเสียงสระ หรือก็คือ ออกเสียง อ.อ่าง ละก็ จะเลือกใช้ an ครับ หรือถ้าเป็น the ก็จะออกเสียง ดิ เช่น An hour, An umbrella, An ear, The honor award, An MC (ตรงนี้สังเกตว่าแม้จะเป็นตัว M ที่เป็นพยัญชนะ แต่เวลาอ่าน เขาอ่าน เอ็ม-ซี ไง)
  • หากคำนามออกเสียงพยางค์แรกด้วยเสียงพยัญชนะ คือ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่ อ.อ่าง ก็จะเลือกใช้ a ครับ หรือถ้าเป็น the ก็จะออกเสียง เดอะ เช่น A car, A boy, A dog, The bus, A university (ตรงนี้สังเกตว่า แม้จะขึ้นต้นด้วยตัว U ซึ่งเป็นสระ  แต่เวลาอ่านมันออกเสียง หยู่-หนิ-เวอร์ส-สิ-ถิ ที่เป็นเสียงพยัญชนะนะครับ)

 

ฉะนั้น ขอให้ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับ ถ้าเข้าใจตามนี้ เวลาเลือกใช้ Article หรือเลือกการออกเสียง The ก็จะไม่ผิดพลาดครับผม

 

Leave a Reply