เรียนอังกฤษจาก One Piece (2) – Work Up กับ Sake

One Piece Work Up

ในการ์ตูน One Piece กรอบนี้ มีคำคำนึงที่ชวนสับสนเวลาได้เห็นครับ นั่นคือคำว่า Sake ซึ่งในการ์ตูนกรอบนี้หมายถึง เหล้าสาเก ของญี่ปุ่นเขา เวลาอ่านต้องแยกเป็น sa-ke แบบนี้ แต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีคำในภาษาอังกฤษที่สะกดแบบเดียวกัน แต่อ่านต่างกัน คือ sake (อ่านแบบ phonetic คือ sāk) ซึ่งมีความหมายหลากหลาย ได้แก่

  • Sake = เพื่อ(วัตถุประสงค์) … โดยจะต้องมีวัตถุประสงค์ตามหลังเสมอครับ โดยมักจะมาในรูปของคำว่า for the sake of ครับ เช่น I am on diet for the sake of my health. ผมกำลังควบคุมอาหารเพื่อสุขภาพของผมเอง หรือ จะใช้แบบโดดๆ แบบนี้ก็ได้ All I did was for company’s sake! ทุกอย่างที่ผมทำลงไปก็เพื่อบริษัท! … แต่สังเกตนะครับ ก็ยังต้องระบุอยู่ดีว่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
  • ใช้ sake ในกรณีอุทาน มาในรูป for God’s sake! เพื่อสื่อถึงความรู้สึกรำคาญ รู้สึกว่าหมดความอดทน อยากให้คนรู้ว่าเรารีบ อะไรแบบนี้ เวลาจะแปล คงได้อารมณ์ประมาณ ให้ตายเหอะ! น่ะครับ แต่เห็นบางทีคนก็แปลเป็นไทยแบบค่อนข้างตรงตัวเลย คือ เห็นแก่พระเจ้าเถอะ! ครับ เช่น Move out, for God’s sake! ออกไป ให้ตายเหอะ! หรือจะแปลเป็น เห็นแก่พระเจ้าเถอะ! ออกไปซะที อะไรแบบนี้

 

ทีนี้มาดูอีกคำครับ คำว่า Work แปลว่าทำงาน คำว่า Up แปลว่า ขึ้น แต่เมื่อเอามารวมกันเป็น Work up จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า two-word verb ซึ่งให้ความหมายที่แตกต่างออกไปจากการเอาแค่คำสองคำนั้นมารวมกันเฉยๆ ครับ เพราะ Work up นั้นมีความหมายหลายอย่างเหมือนกัน คือ

  • work up แบบที่พูดในการ์ตูน One Piece นี่แปลว่า ตื่นเต้น อารมณ์ขึ้น มีน้ำโห อะไรแบบนี้
  • work up ในความหมายว่า สร้างทักษะให้มากขึ้น ออกกำลังกาย เช่น I work up to 30 push-ups a day. ผมวิดพื้น 30 ครั้งต่อวัน
  • work up แปลว่า ไต่เต้า ในภาษาไทยก็ได้ เช่น She spent 10 years to work up to CEO position. หล่อยใช้เวลา 10 ปีในการไต่เต้าขึ้นมาตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร
  • work up แปลว่า สร้างกำลังใจ หรือ สร้างความต้องการทางใจขึ้นมา เช่น work up an appetite สร้างความอยากอาหาร แบบนี้เป็นต้น

 

Leave a Reply