เรียนอังกฤษจาก One Piece (1) – Comparative

สำนวน As ... As

 

เราเรียนรู้อะไรจากสองประโยคนี้ของ Luffy สมัยเด็กๆ กันบ้าง? I have rigorously trained before!! My punch is as strong as pistol fire!!! ผมพอจะเห็นได้อย่างน้อยๆ 3 อย่างครับ อย่างแรกคือ คำศัพท์ Rigorously … อย่างที่สองคือ Present perfect tense และสุดท้ายคือรูปแบบการใช้ Comparative หรือ การเปรียบเทียบครับ

 

Present perfect tense

เป็น 1 ใน 12 tenses ที่นิยมใช้กันมาก ขั้นพื้นฐานจะเอาไว้ใช้ในประโยคเพื่อสื่อว่าสิ่งที่พูดนั้นได้เกิดขึ้นมาแล้ว และแม้ว่ามันจะสิ้นสุดไปแล้ว แต่มันก็เพิ่งจะสิ้นสุดไปหมาดๆ หรือยังคงมีผลสืบเนื่องมาจวบจนถึงขณะที่พูดอยู่ รูปแบบของประโยค Present Perfect Tense นี้ก็คือ Subject + Has/Have + V3 นั่นเอง เช่น

I have just finished eating dinner. ผมเพิ่งทานมื้อค่ำเสร็จ [แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์เพิ่งเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะพูดไม่นาน]

She has been to Hong Kong twice. เธอเคยไปฮ่องกงมาแล้วสองครั้ง [แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังมีผลอยู่มาจนถึงวันนี้ คือ นับครั้งที่เคยไป นั่นเอง]

การที่ Luffy บอกว่า I have rigorously trained before!! ผมขอตัดคำว่า rigorously ไปก่อน เพราะกำลังจะพูดถึงในหัวข้อถัดไป ฉะนั้น ประโยคจะเหลือแค่ I have trained before!! ซึ่งก็หมายความว่า ผมเคยฝึกฝนมาก่อนแล้ว!!

 

คำศัพท์ Rigorously

คำคำนี้เป็น Adverb ที่มาจากคำนาม Rigor ที่แปลว่า ความเข้มงวด ครับ เมื่อใส่ -ous เข้าไป เป็น Rigorous ก็เลยกลายเป็นคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่แปลว่า ที่เข้มงวด และเมื่อปิดท้ายด้วย -ly อีกที ก็กลายสภาพเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (Adverb) ที่แปลว่า อย่างเข้มงวด นั่นเอง

ฉะนั้น ที่ Luffy พูดว่า I have rigorously trained before!! ก็จะหมายถึง ผมได้ฝึกฝนอย่างเข้มงวดมาก่อนแล้ว นั่นเอง โดยคำว่า rigorously นี่เอามาขยายคำกริยาคือ trained ครับ

 

การเปรียบเทียบแบบ As … As

การเปรียบเทียบ (Comparative) ในภาษาอังกฤษ มันมีด้วยกัน 3 อย่าง แต่ในที่นี้ผมจะพูดถึงแค่อย่างเดียวกัน นั่นคือ การเปรียบเทียบเพื่อสื่อว่าของสองสิ่งมันเท่าๆ กัน หรือ พอๆ กัน ซึ่งภาษาอังกฤษใช้รูปแบบ As + Adjective/Adverb + As ครับ เช่น

He is as tall as I am. เขาสูงพอๆ กับผม [คำว่า tall เป็น Adjective ขยายคำว่า He]

She can run as fast as him. หล่อนวิ่งได้เร็วพอๆ กับเขา [คำว่า Fast เป็น Adverb ขยายคำว่า Run]

ยกเว้นคำว่า as far as กับ as long as ที่นอกเหนือจากจะมีความหมายตรงๆ ตัวตามสไตล์การเปรียบเทียบแล้ว (as far as = ไกลพอๆ กัน ส่วน as long as แปลว่า ยาวพอๆ กัน หรือ นานพอๆ กัน) สองคำนี้ยังมีความหมายเฉพาะอีกนั่นคือ

as far as = ตราบเท่าที่ หรือ เท่าที่

เช่น As far as I know, he has never been to Bangkok before. เท่าที่ผมทราบ เขาไม่เคยไปกรุงเทพมาก่อน

as long as = ตราบใดที่

เช่น As long as he is in our team, there is no way we will lose. ตราบใดที่เขายังอยู่ในทีมของเรา พวกเราจะไม่มีทางแพ้

 

Leave a Reply